Exkurzia do slovenských jaskýň

Spoznávame svetové prírodné bohatstvo.

Dňa 6. mája 2015 bola pre žiakov kvarty v rámci hodín biológie zorganizovaná exkurzia do slovenských jaskýň. Ako prvú navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, ako jednu z troch sprístupnených jaskýň tohto druhu (ďalšie dve sú v Mexiku a Argentíne). Je zapísaná do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Ako druhú navštívili jednu z najkrajších jaskýň Slovenska – jaskyňu Domicu významnú svojou veľkosťou, ktorú asi pred 5000 rokmi obýval neolitický človek. Je taktiež zaradená do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Natália Bajtošová | 7.5.2015 19:04:24 | Fotogalérie, Študenti