Exkurzia – Biofarma Východná

Dňa 23.5.2018 sa žiaci prímy a sekundy zúčastnili exkurzie na Biofarme vo Východnej. Exkurzia zahŕňala prehliadku a animačný program. Počas prehliadky žiaci navštívili jednotlivé sektory, kde sa oboznámili s významom a podstatou farmy a prácou na nej. Ako prvý sektor žiaci navštívili sýpku, kde mali priblížený proces prípravy všetkých krmív, potrebných pre plynulý chod farmy. Druhým sektorom bola dojáreň, kde bol popísaný proces dojenia kráv. Tretím sektorom bola pôrodnica. Štvrtý sektor, ktorý sme navštívili  bol hotel spokojných kráv, kde mali žiaci bližší kontakt s kravami, mali opísaný proces kŕmenia, vystielania a čistenia lôžok. Piatym sektorom bolo teliatkovo- žiaci tu mali priamy kontakt s teliatkami. Počas animačného programu žiaci skákali do sena, pripravovali krmivo, kŕmili ovce, pripravili si čaj, ktorý si vlastnoručne namiešali a vzali domov. Každý z nás si určite odniesol zážitok a nové vedomosti.

N. Jendričáková

Natália Bajtošová | 30.5.2018 16:58:30 | Fotogalérie, Škola