Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrassburgu sa každoročne od roku 2001 oslavuje Európsky deň jazykov dňa 26. septembra. Naša škola si tento sviatok pripomenula už druhýkrát.

     Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe a slovenčina, náš štátny jazyk, je jedným z úradných jazykov Európskej únie.

     Dôležitosť štúdia cudzích jazykov pripomenuli učitelia – jazykári v tento deň na hodinách cudzích jazykov – vedomostnými súťažami, zaujímavosťami o jazykoch Európy i sveta, posunkovej reči, priateľskou návštevou ruštinárov na hodine angličtinárov s pozdravným spevom, prváci aj tretiaci sa skladaním vlajok z plastových vrchnáčikov presúvali v krátkom časovom intervale naprieč celou Európu, druháci vyskladali vlajky z rôznych častí odevu, ktoré si museli počas vyučovacej hodiny zabezpečiť aj v iných triedach a štvrtáci použili aj vyššie myšlienkové pochody pri hre pexeso s vlajkami európskych štátov.

     Veríme, že tento deň v nás podnietil záujem o štúdium cudzích jazykov i vnímania viacjazyčnosti ako devízy do našej budúcnosti.

Natália Bajtošová | 12.1.2020 13:36:53 | Fotogalérie, Projekty, Študenti, Žiacke projekty