European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology

V dňoch od 17.04.2016 do 23.04.2016 sa v rámci programu ERASMUS+ uskutočnilo stretnutie mentorov a učiteľov vo Viedni (A).  Cieľom stretnutia bol návrh, príprava a zabezpečenie experimentu prípravy a produkcie bioetanolu, ktorý budeme realizovať už v októbri 2016 vo francúzskom Évreux, taktiež  preklad laboratórnych protokolov do jazykov zúčastnených krajín, ktoré sú k dispozícii na oficiálnej stránke projektu (http://sustainable-bioenergy.de/).

Našu školu na tomto stretnutí prezentovali Ján Tancár (Sexta A), Mgr. Viera Lisoňová a RNDr. Lucia Bizoňová.

POZNÁMKA: NA a Komisia nie sú zodpovedné za uvedený text a názory autora a za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tomto oznámení alebo publikácii.

RNDr. Lucia Bizoňová

Natália Bajtošová | 25.4.2016 08:31:01 | Fotogalérie, Projekty