• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology

V dňoch od 17.04.2016 do 23.04.2016 sa v rámci programu ERASMUS+ uskutočnilo stretnutie mentorov a učiteľov vo Viedni (A).  Cieľom stretnutia bol návrh, príprava a zabezpečenie experimentu prípravy a produkcie bioetanolu, ktorý budeme realizovať už v októbri 2016 vo francúzskom Évreux, taktiež  preklad laboratórnych protokolov do jazykov zúčastnených krajín, ktoré sú k dispozícii na oficiálnej stránke projektu (http://sustainable-bioenergy.de/).

Našu školu na tomto stretnutí prezentovali Ján Tancár (Sexta A), Mgr. Viera Lisoňová a RNDr. Lucia Bizoňová.

POZNÁMKA: NA a Komisia nie sú zodpovedné za uvedený text a názory autora a za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tomto oznámení alebo publikácii.

RNDr. Lucia Bizoňová

Natália Bajtošová | 25.4.2016 19:23:25 | Fotogalérie, Projekty