eTwinning – platforma na medzinárodné školské partnerstvá

Od roku 2020 sa zapájame do medzinárodných projektov eTwinning – partnerstva európskych škôl vytvoreného na to, aby učitelia a žiaci spolu komunikovali, spolupracovali a rozvíjali projektové aktivity.

V prvom projekte The History of my Country sme spolupracovali a vzájomne prezentovali históriu našej krajiny zapojeným školám z Grécka, Macedónska, Poľska, Portugalska či Španielska. Bol to náš prvý kontakt s medzinárodnou online spoluprácou podľa vopred naplánovaných aktivít.

Preto sme už smelšie vstúpili do partnerskej spolupráce v projekte Culture from past to present. Turecké školy, po jednej z Rumunska, Litvy a Chorvátska a my zo Slovenska sme podľa vopred naplánovaných úloh natáčali videá, pripravovali prezentácie, vyrábali logá a postery a „vešali“ ich vo virtuálnom priestore „eTwinning Live“ komunity.

Aby sme mohli aktuálne plniť naplánované úlohy a zatraktívniť prezentovaný materiál, zareagovali sme na výzvu Nadácie Orange a navrhli projekt na vytvorenie dvojjazyčnej virtuálnej prehliadky Levoče a našej školy, zakúpenie dronu na zhotovovanie efektných záberov z výšky a zakúpenie tabletov, ktoré už aktuálne využívame v eTwinningových úlohách.

Aktuálne pracujeme na ekologických témach projektov „I Think of the Climate“ a  „Change your Behaviour-Change the Climate“.

Natália Bajtošová | 15.3.2022 07:46:04 | Projekty