ERASMUS+ vo Phorzheime

„European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology“

V dňoch od 21. 02. do  27.02. 2016 sa naša škola zúčastnila prvého žiacko-učiteľského stretnutia medzinárodného projektu ERASMUS+ v nemeckom Pforzheime. Jednalo sa o experimentálne stretnutie, ktorého úlohou bola medzinárodná spolupráca žiakov z 10 stredných škôl a zároveň 9 európskych krajín (Nemecko, Francúzsko, Česká republika, Maďarsko, Grécko, Litva, Turecko, Rakúsko a Slovensko)  na vývoji bioplynu, ako alternatívnej formy zdroja energie.

Našu školu reprezentovali žiaci: Kristína Čižiková (II.A), Veronika Beregházyová (II.B), Dominika Koščáková (II.B), Petra Veinperová (II.B) a Ján Tancár (Sexta A) pod vedením učiteľov Mgr. Viery Lisoňovej a RNDr. Lucie Bizoňovej.

Viac informácii na stránke projektu Erasmus+

Natália Bajtošová | 28.2.2016 19:31:15 | Fotogalérie, Projekty