ERASMUS+ „European Challenges in Gene Editing by CRISPR“ 

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči sa zapojilo do jedinečného biotechnologického projektu s ďalšími 7 európskymi krajinami. Prvá prípravná medzinárodná mobilita mladých biotechnológov sa uskutočnila v dánskom Thistede. Viac: https://gsfaerasmus.weebly.com/thisted-2022.html

 

Všetkých žiakov, učiteľov i rodičov pozývame v októbri na prezentáciu našich skúseností a zážitkov.

RNDr. Lucia Bizoňová

 

Natália Bajtošová | 1.10.2022 20:46:40 | Projekty