ENGLISH STAR – zažiarili mladší študenti

Vo štvrtok 5. 5. 2022 sa 17 žiakov prímy až kvarty zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom English Star a vypĺňali testy špeciálne vytvorené osobitne pre každý ročník. Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci získali nové skúsenosti a porovnajú si svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.

 

Natália Bajtošová | 5.5.2022 14:50:22 | Fotogalérie, Súťaže