Ema Malíšková

“Nič som nenadobudol ľahko. Každá vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké cesty. Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam.” Tomáš Baťa

    Počas práve plynúceho 25. výročia existencie nášho cirkevného gymnázia sme zaznamenali niekoľko úspešných absolventov, na ktorých by sme ani po ich odchode na ďalšie vysokoškolské štúdiá nechceli zabudnúť.

Významnými úspechmi na poli literatúry, vlastnej básnickej  tvorby, nás potešila Ema Malíšková, absolventka osemročného štúdia v rokoch 2008 – 2015.

Ema je v súčasnosti študentkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2012 aj členkou Spišského literárneho klubu. Okrem celoslovenského umiestnenia v recitačných súťažiach v angličtine /3. miesto/ a nemčine /1. a 3. miesto/  sú jej najvýznamnejšími oceneniami Múza 2010 (1. miesto – próza), Literárny Kežmarok 2013 (čestné uznanie – poézia), Poetická Ľubovňa 2014 (3. miesto – poézia), Literárny Kežmarok 2014 (2. miesto – poézia), Literárna Villa Zerna 2014 (1. miesto – poézia), Literárny Zvolen 2014 (1. miesto – poézia), Wolkrova Polianka 2014 (laureátka), Poetická Ľubovňa 2015 (1. miesto – poézia), Literárny Kežmarok 2015 (1. miesto – poézia), Wolkrova Polianka 2015 (laureát). Poslednému oceneniu na Cene Rudolfa Fabryho (čestné uznanie) v decembri 2015 predchádzalo pozvanie do Slovenského národného divadla na vlastný autorský básnický večer. Doposiaľ viackrát publikovala svoju tvorbu v literárnom časopise Dotyky.

Natália Bajtošová | 28.2.2016 13:05:01 | Úspešní absolventi