ELISA test 2022

Simulovaný HIV test priniesol oživenie do každodenného vyučovania. V utorok 25. januára 2022 sme si ho v škole mohli vyskúšať. Na podobnej báze fungujú dnešné tehotenské testy, alebo veľmi aktuálne, antigénové testy proti koronavírusu. Spoločne sme vyhodnocovali vzorky pozitívnych a negatívnych pacientov. Na bežných vyučovacích hodinách chémie nemáme veľkú príležitosť pracovať na podobných pokusoch a tak nám tento  test priniesol malú zmenu. Určite nás testovanie obohatilo o novšie poznatky a informácie, spríjemnilo bežný deň v škole a nadobudli sme ďalšiu prax v chemickom laboratóriu.

Na záver by sme chceli poďakovať našej pani učiteľke chémie L.Bizoňovej, tiež našim rodičom za ich finančné príspevky a samozrejme celej škole, že nám daný pokus umožnila uskutočniť a my sme sa mohli dozvedieť mnoho zaujímavých informácií, ktoré v budúcnosti využijeme.

J.Bonková, III.A

 

 

Natália Bajtošová | 26.1.2022 09:58:11 | Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie, Rodičia