Elenkin Tetovaný strýko získal bronz!

Po víťazstve v okresnom kole 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína postúpila primánka Elenka Kamenická do Prešova na krajské kolo tejto recitačnej súťaže. Veselý text Mariána Hatalu Tetovaný strýko sa odbornej porote v II. kategórii poézie zapáčil a Elenkin umelecký prednes odmenili tretím miestom. Za výbornú reprezentáciu školy, mesta aj okresu ďakujeme.

  – abc –

Natália Bajtošová | 3.5.2018 06:26:29 | Fotogalérie, Súťaže