Dvadsaťročné jubileum partnerskej školy v Brne

Od minuloročného septembra sa naše školské spoločenstvo rozrástlo o priateľov za hranicami s Českou republikou, partnerskú školu Cyriomedodějské gymnázium a strednú odbornú školu pedagogickú v Brne. Po prvotných vzájomných návštevách predstaviteľov oboch škôl a podpísaní Dohody o vzájomnej spolupráci sa výmena rozbehla aj do tried, medzi žiakov a ich rodiny.

Októbrový týždeň v Levoči a okolí strávili českí študenti a v apríli sme už cestovali na 4 dni obdivovať centrum južnej Moravy zase my. Výsledkom sú vrúcne priateľské vzťahy medzi učiteľmi i nové priateľstvá žiakov. Blízki priatelia sa spolu delia aj o príjemné udalosti – preto naši českí priatelia oslavovali štvrťstoročné jubileum našej školy s nami v máji a minulý týždeň, keď si v Čechách 16. septembra  pripomínajú Deň cirkevných škôl, medzi gratulantmi 20-ročnému gymnáziu sme boli aj my. Pani zástupkyňa, Mgr. Jana Salajová, vinšovala aj v našom mene:

„Vaša Excelencia, otec biskup, dôstojní duchovní otcovia, ctení prítomní, milí priatelia!

Prinášam vám srdečný pozdrav od spoločenstva Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči. Pri tejto krásnej príležitosti – k vašim 20-tym narodeninám – želám vedeniu školy a všetkým učiteľom veľa múdrosti, lásky, nadšenia a inšpirácie od Ducha Svätého v tejto krásnej ale i náročnej práci. A vám, milí žiaci a študenti prajem, aby ste svoju školu mali radi, aby ste sa v nej dobre cítili, aby ste v tomto priestore a čase získali nielen veľa vedomostí ale aj múdrosti a všetko to dobré, čo dostanete, aby ste boli pripravení vo svojom živote dávať ďalej. Želám vám všetkým veľa Božieho požehnania do ďalších rokov!“
Ku gratulácii sa všetci pripájame a za fotografie ďakujeme pani prof. RNDr. M. Pokrievkovej a CMG.
Natália Bajtošová | 20.9.2016 20:43:24 | Škola