• Ak ste nestihli DOD – registrácia je predĺžená – nový termín onedlho

Duchovné cvičenia Važec

V čase písomných maturitných skúšok mali  žiaci tretích ročníkov a septimy možnosť nabrať potrebnú duchovnú silu v Diecéznom katechetickom centre vo Važci. Aj napriek prevahe dievčat mohli hovoriť o identite muža aj ženy a živé svedectvo manželov im bude povzbudením v budúcnosti.

Natália Bajtošová | 16.3.2017 15:56:28 | Duchovný program