Duchovná obnova pedagógov školy

Počas riaditeľského voľna, keď žiaci nášho gymnázia doma oddychovali po uplynutí štvrťroka v usilovnom pracovnom tempe, celý pedagogický zbor sa zúčastnil duchovných cvičení. Zastrešené boli Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a jednotlivé prednášky spájala téma Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa. Viac v článku a na fotografiách.

Prednášajúci lektori, Mgr. Stanislav Šveda, Mgr. Roman Vitko sa venovali potenciálu a potrebe modlitby Otče náš, Vyznania viery aj osobnosti svätca dona Bosca a jeho teórii preventívnej výchovy.

Predpoludňajšia časť prednášok vyvrcholila spoločným slávením svätej omše, po obede v školskej jedálni pokračoval v multimediálnej učebni ďalší blok prednášok.

Natália Bajtošová | 17.11.2014 00:02:02 | Duchovný program, Fotogalérie, Škola