Duchovná obnova a Európa včera, dnes a zajtra

Štvrtok 26.11.2015 bol dňom naplneným duchovnými impulzmi i európskym rozmerom nášho života. O 8.00 sme sa stretli s otcom palotínom zo Smižian na duchovnej obnove v telocvični. „Kto je bez sily, vyhľadáva rušné ulice civilizácie, iba ten, kto má silu, sa vyberie neprechodenými cestami hôr, kde je ticho a kde kraľujú Pánov pokoj a ticho.“

O hodinu už zasadli maturanti z náuky o spoločnosti a dejepisu do multimediálnej učebne na improvizované zasadnutie Európskeho parlamentu. Podľa pracovníkov Paneurópskej spoločnosti je agenda Európskej únie aktuálna najmä v dnešných časoch plných medzinárodných konfliktov. Veríme, že obe udalosti minulého týždňa našli svojho adresáta a oslovili všetkých účastníkov, minimálne tak, ako dve sestry z mladosti otca rehoľníka.

Natália Bajtošová | 29.11.2015 19:10:53 | Duchovný program, Fotogalérie