Družstvo prvej pomoci mládeže

Pravidlá poskytovania prvej pomoci zvládli na výbornú! Čítajte správu zo súťaže.

Územné kolo súťaže družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci mládeže, ktorú vyhlasuje a organizuje územný spolok Slovenského Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi, sa konalo 6. mája 2015.  Cieľom súťaže je overenie teoretických vedomostí, praktických znalostí a zručností v týchto oblastiach:

  1. vedomosti o hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca
  2. znalosti o Slovenskom Červenom kríži
  3. vedomosti o bezpríspevkovom darcovstve krvi
  4. zdravotnícke vedomosti
  5. praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.

Naše družstvo mladých zdravotníkov (zdravotníčok), ktoré tvorili žiačky I.B – V. Beregházyová (veliteľ), M. Brandoburová, P. Veinperová, E. Žiltová a M. Kacvinská, získalo 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Natália Bajtošová | 6.5.2015 18:51:28 | Aktivity, Fotogalérie, Súťaže, Žiacke novinky