• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Druhé kolo prijímacích skúšok

      Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia na neobsadené miesta (2). Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 10. júna 2016. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 21. júna 2016. Kritéria prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole.

Natália Bajtošová | 2.6.2016 18:27:51 | Uchádzači