Druhé kolo prijímacích skúšok

      Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia na neobsadené miesta (2). Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 10. júna 2016. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 21. júna 2016. Kritéria prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole.

Natália Bajtošová | 1.6.2016 15:01:29 | Uchádzači