Druhé kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o konaní 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného štúdia a do 1. ročníka 8-ročného štúdia na nenaplnený počet miest.

Kritéria prijatia na štúdium sú rovnaké ako v prvom kole.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20. júna 2017 (utorok). Prihlášky do 2. kola je potrebné doručiť do 12. júna 2017 na adresu školy.

 

Natália Bajtošová | 6.6.2017 21:13:01 | Uchádzači