Dreams and Teams

Mysli globálne - konaj lokálne!

KIF_9361        3116_13x18

Medzinárodný projekt pre mladých ľudí zameraný na rozvoj ich vodcovských zručností a budovanie porozumenia medzi národmi a kultúrami prostredníctvom športu a medzinárodnej spolupráce. Realizuje sa vo viac ako 20 krajinách na celom svete na všetkých kontinentoch. Na začiatku sa rozvíjal pod patronátom Britskej Rady /British Council/ a britskej mládežníckej športovej organizácie Youth Sport Trust.

Dreams and Teams je, aj dnes, pre žiakov výzva na preukázanie
– vodcovských schopností
– jazykových schopností
– medzinárodného porozumenia

Projekt vyzýva na spoluprácu s partnerskými školami cez internet, video konferencie a vzájomné výmeny žiakov a učiteľov. Naša škola spolupracovala so športovou školou Astley Sports College v meste Dukinfield pri anglickom Manchestri.

Počas fungovania projektu (2006-20012) bolo vyškolených približne 100 lídrov, zooganizovali sme viac ako 80 festivalov. O niektorých aktivitách sa viac dozviete v blogu.

KIF_9225

Natália Bajtošová | 7.10.2014 18:20:50 | Absolventi