Diecézne kolo Blahoslavení chudobní

Dvojkolovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy zorganizovalo Diecézne katechetické stredisko a svojím spôsobom tak predĺžilo rok zasvätený sv. Martinovi, patrónovi spišskokapitulskej katedrály. Medzi autorsky aj tematicky odporúčanými textami sa totiž nachádzalo i dielo Životopis sv. Martina.  

Prvé miesto v regionálnom kole v Spišskej Novej Vsi získala v kategórii stredných skôl maturantka Terézia Siváňová zo IV.B a zvíťazila aj v  diecéznom kole. Z kňazského seminára, kde prebiehala recitačná súťaž, si odniesla diplom aj knižnú odmenu. Jej interpretácia básne Mátuškina noc od Jarka Ellena sa páčila, blahoželáme!

– abc –

Natália Bajtošová | 14.9.2018 11:53:38 | 2017/2018, Duchovný program, Fotogalérie, Súťaže