Deň vedy v Týždni vedy alebo Keď sa učí bez ročníkov

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich. Precíznym naplánovaním a presným časovým rozpisom sa nám podarilo vtesnať týždeň do jedného dňa v podobe pestrej ponuky vedeckých aktivít zo strany učiteľov.

     V dostatočnom časovom predstihu sa žiaci sami nahlásili na jednotlivé podujatia v dvoch dopoludňajších blokoch. Vyberali si z prednáškových seminárov až po praktické workšopy a pokusy v odborných školských laboratóriách. Slová veda a vedecký tak boli v utorok 7.11.2017 najskloňovanejšími. Okrem učiteľov, ktorí pripravili zaujímavé vedecké dopoludnie z dejepisu, finančníctva, geografie, literárnej vedy, astronómie, jazykovedy, ekológie, chémie a grafického dizajnu, viedli niektoré vedecké kolokviá aj pozvaní hostia, erudovaní odborníci v poľnohosodárstve či náboženstve.

Nepochybne najzaujímavejšou skúsenosťou bolo pracovať v odborných skupinách bez ohľadu na triedu a ročník, keď rozhodoval len záujem žiakov o danú oblasť vedy alebo techniky, a tak sme prispeli k myšienke a cieľu tohto celoslovenského podujatia.

Viac fotografií TU

-abc-

Natália Bajtošová | 7.11.2017 22:15:03 | Fotogalérie, Škola