Deň počatého dieťaťa

Pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorej cieľom je šíriť úctu ku každému počatému, ešte nenarodenému dieťaťu. Ako sme podporili túto iniciatívu - čítajte v správe.

Deň počatého dieťaťa, 25. marec,  je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorej cieľom je šíriť úctu ku každému počatému, ešte nenarodenému dieťaťu, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny.

     Tento deň je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa.

     Dôraz sa kladie na konkrétnu pomoc ženám a matkám v núdzi prostredníctvom projektu Zachráňme životy a takisto na poradenstvo v citlivých otázkach týkajúcich sa nečakaného tehotenstva a problémov súvisiacich s touto témou v rámci Poradne Alexis, ktorá sa nedávno stala samostatnou neziskovou organizáciou a členom platformy Fórum života, ktoré má už 49 členských organizácií.

     Hlavné motto tohtoročnej kampane znelo „Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj nenarodené deti!“ Na vizuále, ktorý sa objavil na billboardoch po celom Slovensku, ako aj na propagačných materiáloch, dávali do pozornosti nerovnováhu v postoji spoločnosti voči počatému ľudskému životu a voči chráneným živočíšnym druhom. Všetky vývinové štádiá živočíšneho druhu orol skalný sú podľa zákona chránené rovnako ako živý jedinec. To znamená, že nevyliahnutý orol skalný je od prvého dňa jedincom, ktorého spoločenská hodnota je 4610 €. Za jeho zničenie alebo odcudzenie hrozí páchateľovi vysoká pokuta a trestné stíhanie. Oproti tomu počaté dieťa do konca 12. týždňa tehotenstva nie je nijako chránené, ak sa matka rozhodne ísť na potrat. V tomto období je potrat možný z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ tomu nebránia zdravotné komplikácie. Život nenarodeného dieťaťa má v našej krajine menší význam ako život nevyliahnutého orla. Štatistiky uvádzajú, že denne na Slovensku vyhasne pri umelom potrate život 29 detí.

     Pri príležitosti tohto dňa sa zrealizovali i v našej škole aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Hneď z rána sa žiaci pomocou rozhlasového vysielania dozvedeli informácie o význame tohto dňa a následne vybraní dobrovoľníci v rámci školy i v uliciach mesta rozdávali informačné letáky a biele stužky na znak úcty k počatému dieťaťu.

Žiaci, ktorí rozdávali letáky a biele stužky: Veronika Kašperová (I. B), Dominika Koščáková (I. B), Terézia Siváňová (I. B)

Natália Bajtošová | 1.4.2015 10:34:39 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie