Deň otvorených dverí 2014

Ponúkli sme spoločenstvo, ponúkli sme rodinu…

V stredu 10.12.2014, na slávenie zimných kántrových dní v znamení rodiny,  sme otvorili fyzicky dvere našej školy a metaforicky tak ponúkli naše školské spoločenstvo novým žiakom.

Po úvodných informáciách zo strany pani riaditeľky a nášho duchovného otca, prezentovaní najzaujímavejších podujatí školy očami žiakov sa naši hostia a nádejní budúci žiaci rozišli na otvorené hodiny slovenčiny, nemčiny, angličtiny, fyziky, matematiky a chemického pokusu v laboratóriu. Mohli si pozrieť naše kmeňové triedy, odborné učebne, prácu žiakov a učiteľov. Verme, že sa s mnohými z nich stretneme v septembri.

 

Natália Bajtošová | 10.12.2014 21:20:01 | Fotogalérie, Uchádzači