Deň bielej palice

Dopravno-preventívna akcia. Prispeli aj naši žiaci. Viac sa dočítate v príspevku.

Počas Svetového dňa bielej palice – v stredu 15. októbra 2014 – polícia  v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala dopravno-preventívnu akciu pod názvom Biela palica, kde asistovali aj šiesti žiaci našej školy. Cieľom akcie bolo upozorniť vodičov na chodcov so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou palicou či vodiacim psom bez sprievodu inej osoby. Spoliehajú sa hlavne na svoj sluch, čo je však v dnešnej dobe nástupu tichých automobilov stále nebezpečnejšie. Podľa zákona sú vodiči povinní dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom, cyklistom, deťom, ako aj osobám, ktoré používajú bielu palicu. Biela palica nevidiacich a slabozrakých ľudí je na priechodoch pre chodcov znamením, že vodič musí zastaviť. Je dôležité, aby si vodiči uvedomili, že nejde len o bezpečnosť chodcov, ale aj o bezpečnosť samotných vodičov.

     V Deň bielej palice nevidiaci ľudia po celom Slovensku naznačovali na 65 priechodoch v 49 mestách svoj úmysel prejsť cez priechod pre chodcov. Policajné hliadky niekoľko desiatok metrov za priechodom zastavovali autá. Vodiči, ktorí nevidiacemu chodcovi nedali prednosť (v Levoči to bolo 20,32 % vodičov), dostali okrem vysvetlenia priestupku od našich žiakov informačný leták s vysvetlením významu a funkcie bielej palice. Akcia mala osvetový a preventívny charakter a jej zámerom nebolo vyberanie blokových pokút, ale zníženie nehodovosti a úmrtnosti na cestách. Teší nás, že aj naši žiaci prispeli k informovanosti o tejto významnej aktivite pre nevidiacich a slabozrakých občanov.

Žiaci, ktorí sa snažili zvýšiť povedomie vodičov o funkcii a význame bielej palice v tejto dopravno-preventívnej akcii: Ján Faltin (kvarta A), Tomáš Grega (III. B), Adam Haninec (kvarta A), Daniel Chovanec (III. B), Peter Oravec (IV. A), Miriam Šiškovičová (kvarta A).

Natália Bajtošová | 19.10.2014 15:54:37 | Charitatívne aktivity