Dejepisná olympiáda

Úspešná reprezentácia Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči - víťazstvo v krajskom kole 8. ročníka Dejepisnej olympiády a postup na celoštátne kolo

Viktória Cehuľová (I.A) úspešne reprezentovala našu školu v krajskom kole 8. ročníka Dejepisnej olympiády (KK DO), v kategórií A (žiaci stredných škôl) v Prešove. Okrem úspešného zvládnutia testu zo svetových a národných dejín prezentovala odbornej porote písomnú prácu pod názvom Cesta rodiny Binek za lepším životom. V nej sa sústredila na osudy svojich predkov v 19. a 20. storočí, ktorých neľahké spoločenské a hospodárske pomery v Rakúsko-Uhorsku prinútili hľadať lepší život až v USA. Komisia zložená zo zástupcov Inštitútu histórie Filozofickej fakulty PU, Metodicko-pedagogického centra v Prešove, učiteľov dejepisu gymnázií a stredných odborných škôl ocenila odbornosť Viktóriinej práce, znalosť práce s originálnymi  historickými prameňmi aj rozhľadenosť v problematike vysťahovalectva zo Slovenska. Bodový súčet obidvoch častí znamenal pre ňu 1. miesto a postup na celoštátne kolo Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční v dňoch 5. – 7. mája 2016 v Bratislave. Ďakujeme Viktórii za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň jej držíme palce v celoslovenskom kole.

Natália Bajtošová | 1.4.2016 13:53:52 | 2015/2016, Olympiády