• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Dejepisná olympiáda

Úspešná reprezentácia Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči - víťazstvo v krajskom kole 8. ročníka Dejepisnej olympiády a postup na celoštátne kolo

Viktória Cehuľová (I.A) úspešne reprezentovala našu školu v krajskom kole 8. ročníka Dejepisnej olympiády (KK DO), v kategórií A (žiaci stredných škôl) v Prešove. Okrem úspešného zvládnutia testu zo svetových a národných dejín prezentovala odbornej porote písomnú prácu pod názvom Cesta rodiny Binek za lepším životom. V nej sa sústredila na osudy svojich predkov v 19. a 20. storočí, ktorých neľahké spoločenské a hospodárske pomery v Rakúsko-Uhorsku prinútili hľadať lepší život až v USA. Komisia zložená zo zástupcov Inštitútu histórie Filozofickej fakulty PU, Metodicko-pedagogického centra v Prešove, učiteľov dejepisu gymnázií a stredných odborných škôl ocenila odbornosť Viktóriinej práce, znalosť práce s originálnymi  historickými prameňmi aj rozhľadenosť v problematike vysťahovalectva zo Slovenska. Bodový súčet obidvoch častí znamenal pre ňu 1. miesto a postup na celoštátne kolo Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční v dňoch 5. – 7. mája 2016 v Bratislave. Ďakujeme Viktórii za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň jej držíme palce v celoslovenskom kole.

Natália Bajtošová | 14.9.2018 11:30:58 | 2015/2016, Olympiády