Dejepisná olympiáda – celoslovenské kolo

Po víťazstve na krajskom kole Dejepisnej olympiády v Prešove v kategórií A postúpila naša žiačka Dominika Salanciová (III.A) na celoštátne kolo tejto predmetovej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2.- 4. mája 2019 v Trenčianskych Tepliciach.

Po náročnom teste a obhajobe práce pod názvom Zo života četníkov na Spiši obsadila Dominika napokon výborné 3. miesto. Porota ocenila nielen vynikajúcu prezentáciu výsledkov práce, ale taktiež jej vysokú odbornú historickú úroveň a precíznu prácu s archívnymi materiálmi.

Dominike ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i celého Prešovského kraja na celoštátnej úrovni a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                                                                                              PhDr. Soňa Polláková

Natália Bajtošová | 7.5.2019 11:30:58 | 2018/2019, Olympiády, Úspechy našich žiakov