Študentská kvapka krvi

Vec: darovanie krvi
Kedy: pondelok 26. októbra 2015
Kto: študenti, učitelia, rodič, školník
Počet: 20
Prečo: pomoc blížnemu
Problémy: smäd, prvotný strach, závraty
Zodpovedný:  Mobilná jednotka z Hematologicko-transfúzneho oddelenia VNsP Levoča
Blažej Krajňák | 2.11.2015 19:55:44 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie