• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Darujte 2% z odvedenej dane z príjmu

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole, darujte 2% (3%) z Vašej dane! Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod a tlačivo na poukázanie tejto časti dane z príjmu. ĎAKUJEME!

Vážení rodičia a priatelia školy,

Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše – vaše  Občianske združenie Gymnázia sv. Františka Assiského, Levoča. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)! Finančné prostriedky budú použité na podporu výchovnovzdelávacieho procesu a na rozvoj športovej a záujmovej činnosti žiakov mimo vyučovania.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod a tlačivo na poukázanie časti dane z príjmu.

ĎAKUJEME!

Blažej Krajňák | 21.1.2016 17:00:42 | Rada rodičov