Cykloturistický kurz 2017

V dňoch 10. – 12. mája sme absolvovali spolu s našimi druhákmi a sextou obľúbený cykloturistický kurz. Aj napiek chladnému počasiu hneď v prvý deň všetci naši zúčastnení žiaci 70 kilometrovú trasu na Pieniny v dobrom čase zvládli bez problémov. Druhý deň kurz mali žiaci spestrený aj pešou turistikou a plavbou po Dunajci. Na tretí deň nás čakala náročná opäť 70 kilometrová trasa späť do Levoče. Našťastie nám počasie prialo a všetci sme si odniesli z tohto kurzu krásne zážitky. Prváci a kvinta máte sa načo tešiť.

Vaši telocvikári
Natália Bajtošová | 20.5.2017 17:50:54 | Fotogalérie, Kurzy