Čo sa nám vyliahne?

Nedávno sme na našich sociálnych sieťach zisťovali, aké zviera by ste si zvolili ako maskota našej školy. Z vašich odpovedí sa nám páčil vták – vtáčik. Sv. František Assiský, patrón našej školy, sa často zobrazuje, ako káže vtákom. Vtáky majú veľa kladných vlastností, sú pre človeka prospešné, existuje mnoho druhov…

Zatiaľ nevieme, akú konkrétnu podobu by náš maskot mohol mať. Bude to sýkorka, kanárik, spevavec, dravec…? Túto úlohu sme sa rozhodli zveriť formou súťaže do rúk našich tvorivých žiakov alebo šikovných mamičiek či kamarátov. Preto vyhlasujeme tvorivú súťaž:

Čo sa vyliahlo z nášho vajíčka? Termín: 14. január – 1. február 2022

Súťažné výtvory, exponáty, výkresy, nákresy, nápady, elektronické súbory …  odovzdajte Kataríne Antalovej (III.A) najneskôr 1. februára 2022 do 12:00 hod.

Technika a materiál: akákoľvek výtvarná technika, ručné práce, maľba a pod. Vítané sú 3D modely. Maximálna veľkosť dvojrozmerného výtvoru je A4, trojrozmerného výtvoru 30x30x30 cm.   Elektonické výtvory vo forme obrázka JPG.

Ku svojmu výtvoru pripojte aj krátky heslovitý komentár = vysvetlite, čo vaše dielo znázorňuje, aké symboly by sme mali hľadať, čo vás motivovalo.

Tešíme sa na vaše výtvory a nápady. Dúfame, že naša vtáčia búdka sa zaplní.

Vaša Žiacka školská rada

 

Natália Bajtošová | 13.1.2022 11:47:58 | Žiacka školská rada