Čo robím – tvorím – počúvam

Na začiatku 60-tych rokov sa začali organizovať sympóziá s témou ochrany životného prostredia. Už vtedy čelili veľké aglomerácie v Spojených štátoch problémom so smogom, znečistením pôdy a vodných zdrojov. Verejne diskutované problémy sa stali  spúšťačom masívnych protestov a uvedomeniu si prudko sa zhoršujúceho stavu prírody a prostredia človeka. Problémom prudko sa znižujúceho stavu Zeme budú čeliť najmä nasledujúce generácie.  

Jednou z aktivít šírenia povedomia zodpovednosti za stav životného prostredia a osláv Dňa Zeme /22.4./ je naše každodenné zrkadlo: ČO ROBÍM – TVORÍM – POČÚVAM. Ukázal v širokom spektre aktivity a rozhľadenosť našich žiakov, ich šikovnosť, zručnosť, tvorivosť, uvedomelý prístup a jasne vidíme, že základom budovania správnych postojov je rodina. Z mnohých editovaných fotografií nás teší ich tvorivý potenciál a tréning angličtiny. Ľahostajnosť a letargiu počas viac ako ročného domáceho vzdelávania naplno vyvažujú rodinné vzory, výchova, záujem, správne hudobné vplyvy a kreativita. Škoda, že tento výber študentských projektov je limitovaný.
Ďakujeme /si/ za ešte stále samozrejmé veci: čistý vzduch, zdravú pôdu, dostatočné zdroje pitnej vody. „Aj malé činy, ak ich robia milióny ľudí, môžu zmeniť svet.“ /UNICEF/

Natália Bajtošová | 22.4.2021 07:10:08 | Fotogalérie, Študenti, Žiacke novinky