Čo rastie na našich chodbách?

Žiaci I.B na hodinách biológie realizovali malý poznávací projekt s názvom „Čo rastie na našich chodbách? “ Spoločne s vyučujúcou vypracovali náučné tabule, ktoré majú pomôcť všetkým žiakom v poznávaní izbových rastlín nachádzajúcich sa v budove školy.

 

Natália Bajtošová | 29.4.2015 08:55:58 | Aktivity, Fotogalérie