Čo je „ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL“ ?

Neboj sa. Nie je to žiadna zdravá diéta, lebo taká neexistuje. Dokonca to neznamená ani to, že budeš musieť každý deň cvičiť.
V rámci problematiky zdravého životného štýlu sme sa so žiakmi tercie venovali tomu, ako môže jednotlivec prispieť k ochrane svojho zdravia. Ide o spôsob ako človek prežíva svoj život. Má vplyv na zdravie, ktoré je základom dobrého fungovania organizmu. Žiaci tercie si po preštudovaní zadanej témy pripravili viacero projektov. Ich cieľom bolo upozorniť na fenomény v živote jednotlivca, ktoré má človek výlučne pod svojou kontrolou, a môže ich účelne formovať v prospech svojho zdravia. Zaujíma Ťa, čo predstavuje spojenie racionálna výživa? Máš v svojom dennom rytme dostatok pohybovej aktivity? Zamýšľal si sa niekedy prečo máš problémy so spánkom? Poznáš svoje BMI? Správne relaxuješ? Dozeráš na svoj pitný režim?
Zaujala Ťa niektorá z týchto tém? Príď si pozrieť projekty žiakov Tercie A na našu výstavku. Sme toho názoru, že mladý človek si len s určitou úrovňou vedomosti z tejto problematiky môže bez problémov osvojiť základy zdravého životného štýlu a len vtedy ich dokáže považovať za celoživotnú samozrejmosť, nie za krátkodobú povinnosť.

I. Baloghová

Natália Bajtošová | 3.5.2022 09:51:56 | Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie