• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Čiastočné zatmenie Slnka

Zaujímavé nebeské divadlo v tmavých sklíčkach. Čítajte v článku Adama Korkosa.

Dátum 20.3.2015 bol známy všetkým geekom, ktorí majú v hľadáčiku svojho zamerania astronómiu, ale aj iným  študentom.  Celé Slovensko sa pripravovalo na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka a naši profesori neboli výnimkou.  V piatok dopoludnia  na nás čakali rôzne aktivity, pri ktorých sme si overili, že zatmenia Slnka na Zemi sa dejú preto, lebo pomer veľkostí Slnka a Mesiaca je takmer presne rovnaký ako pomer ich vzdialeností od Zeme, t. j. okolo 1:400, teda ich zdanlivá veľkosť na oblohe je rovnaká, približne 30′ . Po vedeckom zdôvodnení  tohto javu sme pokračovali  v pozorovaní čiastočného zatmenia Slnka na školskom dvore, pred budovou školy i v učebni pri online sledovaní javu cez internet. Zároveň sme dbali na to, aby bolo pozorovanie bezpečné pre náš zrakový orgán a použili sme vždy tmavé sklá alebo fólie.

Za celú akciu by som sa chcel poďakovať našim profesorom, že niektoré vyučovacie hodiny neprebehli zvyčajným spôsobom .

Adam Korkos, septima A

Natália Bajtošová | 21.3.2015 10:39:56 | Fotogalérie, Žiacka školská rada