Čiastočné zatmenie Slnka

Zaujímavé nebeské divadlo v tmavých sklíčkach. Čítajte v článku Adama Korkosa.

Dátum 20.3.2015 bol známy všetkým geekom, ktorí majú v hľadáčiku svojho zamerania astronómiu, ale aj iným  študentom.  Celé Slovensko sa pripravovalo na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka a naši profesori neboli výnimkou.  V piatok dopoludnia  na nás čakali rôzne aktivity, pri ktorých sme si overili, že zatmenia Slnka na Zemi sa dejú preto, lebo pomer veľkostí Slnka a Mesiaca je takmer presne rovnaký ako pomer ich vzdialeností od Zeme, t. j. okolo 1:400, teda ich zdanlivá veľkosť na oblohe je rovnaká, približne 30′ . Po vedeckom zdôvodnení  tohto javu sme pokračovali  v pozorovaní čiastočného zatmenia Slnka na školskom dvore, pred budovou školy i v učebni pri online sledovaní javu cez internet. Zároveň sme dbali na to, aby bolo pozorovanie bezpečné pre náš zrakový orgán a použili sme vždy tmavé sklá alebo fólie.

Za celú akciu by som sa chcel poďakovať našim profesorom, že niektoré vyučovacie hodiny neprebehli zvyčajným spôsobom .

Adam Korkos, septima A

Natália Bajtošová | 20.3.2015 22:59:36 | Fotogalérie, Žiacka školská rada