Chemicko-literárno-dejepisná exkurzia v Banskej Štiavnici

Žiakom sexty A a II.A triedy vyučujúce spestrili bežný deň exkurziou venovanou chemicko-literárno-dejepisným témam. Žiaci na oplátku pre všetkých, ktorí sa nezúčastnili exkurzie pripravili kreatívny prehľad miest Banskej Štiavnice, ktoré navštívili. Dúfame, že sa všetkým bude páčiť!

Video pripravili všetci zúčastnení žiaci a záverečný „look“ mu dala žiačka sexty Kristína Bartošová.

Natália Bajtošová | 30.3.2022 20:03:42 | Rodičia, Škola, Videogaléria