Chceme byť eko-friendly

Environmentálna výchova, vzťah človeka k prírode a životnému prostrediu, základné podmienky života, problémy životného prostredia boli ústrednými motívmi aktivít, ktoré sme absolvovali pri príležitosti Dňa Zeme. Ich cieľom bolo zmeniť seba, zmeniť okolie tak, aby to malo pozitívny dopad na naše životné prostredie.

Pri príležitosti Dňa Zeme sme medzi nami privítali pána Františka Divoka zo Správy NP Slovenský raj. Dozvedeli sme sa, kto sa v našej krajine stará o ochranu prírody a životného prostredia, akou formou sú rôzne oblasti chránené, aké národné parky na Slovensku máme a čím sú výnimočné, aké ďalšie chránené prírodné oblasti a útvary môžeme vo svojom najbližšom okolí obdivovať. Odniesli sme si silný pocit vďačnosti za nádhernú krajinu, akú máme a rovnako pocit zodpovednosti, aby sme ju chránili pre ďalšie generácie.

Zelená hliadka, žiaci kvarty A a kvinty A, vo štvrtok aktívne pomáhala pri jarnom upratovaní mesta.

Rešpektujeme slobodu každého jedinca. Za nedeliteľnú súčasť tejto slobody považujeme zodpovednosť za svoje správanie voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás. Veríme tiež, že všetko okolo nás si zaslúži našu úctu.  Veď aj patrón našej školy miloval všetko stvorenie, je preto patrónom životného prostredia, ekológov aj živočíchov.

Natália Bajtošová | 21.4.2016 14:49:53 | Fotogalérie, Študenti