Červené stužky

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Informačná kampaň prebehla v našej škole už deviatykrát. Každoročne máme pre študentov pripravené aj sprievodné aktivity. Tento rok to bol simulovaný HIV test a „vylomeniny“ koordinátorky kampane Mgr. Bajtošovej, ktoré s prehľadom vyhrala trieda III.B (148 predmetov a hasiaci prístroj). Na ďalších miestach: IV.A (64 predmetov a mobilné telefóny), kvarta A (63 predmetov a hasiace prístroje i kôš) a septima A (46 predmetov a kôš). Súťažiacim ďakujeme a výhercom blahoželáme!

Natália Bajtošová | 1.12.2016 22:14:44 | Aktivity v oblasti prevencie