Červené stužky 2019

Kampaň Červené stužky je jednou z najúspešnejších kampaní zvyšujúcich povedomie ľudí o rizikách spojených s ochorením AIDS. Symbolom informovanosti o tejto chorobe je červená stužka. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého z nás. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vrcholí v deň Svetového boja proti AIDS (1. decembra). Do kampane sme sa mohli zapojiť viacerými spôsobmi:

  • Nosením červenej stužky od 25.11.-1.12.
  • Hľadaním odpovedí na otázky v malom kvíze na triednickej hodine.
  • V priestoroch školy sme vytvorili červenú stužku. Použili sme červené perá, čiapky, drobné červené predmety a pod.

Nech nám malé červené predmety, s ktorými sa každý deň stretávame, pripomínajú kvapky krvi, zdravý životný štýl, ale hlavne to, že aj malá pomoc človeka človeku sa počíta.

Fotografie si môžete pozrieť  TU

Koordinátor prevencie, N. Bajtošová

Natália Bajtošová | 1.12.2019 15:36:41 | Aktivity v oblasti prevencie