Celoslovenský úspech na olympiáde

Začiatok apríla priniesol nášmu gymnáziu významný úspech, za ktorý vďačíme Dominike Salanciovej, žiačke II. A. V dňoch 5. – 6. apríla 2018 sa zúčastnila 10. ročníka celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa už tradične konalo v Bratislave. Dominika preukázala nielen svoje vynikajúce teoretické vedomosti, ale aj tvorivosť pri tvorbe textu a výborné rečnícke schopnosti. V silnej konkurencii najlepších žiakov zo všetkých krajov Slovenska získala vo svojej kategórii 1. miesto. Všetci Dominike  srdečne blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu na celoslovenskej úrovni a sme hrdí, že je našou žiačkou. Zároveň jej prajeme veľa ďalších úspechov.

V. Marťáková

Natália Bajtošová | 8.4.2018 13:49:05 | 2017/2018, Olympiády