Celá tercia počas pandémie v knižnici? A prečo nie?

Na poslednej triednickej hodine sa žiaci tercie A virtuálne presunuli do priestorov Knižnice Jána Henkela v Levoči, a to prostredníctvom online prenosu cez Zoom. Pani Andrea Žihalová im ukázala priestory knižnice, pútavo a zanietene im predstavila mnohé knižné novinky z oblasti beletrie i náučnej literatúry a krok po kroku im podrobne vysvetlila ako funguje vyhľadávanie a objednávanie kníh cez online katalóg. Žiaci si to mohli hneď aj skúsiť a vyhľadať si knihu, ktorá by ich zaujala. Lákavou ponukou bola možnosť prihlásiť sa do knižnice alebo si predĺžiť členské na rok zdarma v rámci marca – mesiaca kníh.

Táto online prehliadka svetom kníh vďaka p. Žihalovej žiakov mimoriadne zaujala a určite prispeje k ich častejšej návšteve knižnice a rozvíjaniu ich čitateľskej gramotnosti.

M.Hvilová

http://kniznicalevoca.sk/

Natália Bajtošová | 12.3.2021 08:11:07 | Fotogalérie, Študenti