• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

BOTANIKA – cytologicky, morfologicky, systematicky

Dnešné vyučovanie bolo trochu odlišné. Prebiehalo v biologickej učebni. Témou celého dňa bola botanika. V prvom bloku praktických činností sme sa venovali botanike z cytologického a histologického hľadiska. Každý žiak mal k dispozícii mikroskop, nikto sa nenudil. Naučili sme sa zhotoviť natívne preparáty, pozorovali sme rastlinné bunky a rastlinné pletivá. V druhom bloku praktických činností sme sa venovali taxonomickej časti botaniky. Naučili sme sa určovať druhy predložených rastlín a zatriediť ich do rastlinných čeľadí. Pozornosť sme tiež venovali morfologickému opisu rastlín a ich liečebnému efektu pre človeka.

Ivana Baloghová

Natália Bajtošová | 2.6.2022 21:33:39 | Fotogalérie, Študenti