BOTANIKA – cytologicky, morfologicky, systematicky

Dnešné vyučovanie bolo trochu odlišné. Prebiehalo v biologickej učebni. Témou celého dňa bola botanika. V prvom bloku praktických činností sme sa venovali botanike z cytologického a histologického hľadiska. Každý žiak mal k dispozícii mikroskop, nikto sa nenudil. Naučili sme sa zhotoviť natívne preparáty, pozorovali sme rastlinné bunky a rastlinné pletivá. V druhom bloku praktických činností sme sa venovali taxonomickej časti botaniky. Naučili sme sa určovať druhy predložených rastlín a zatriediť ich do rastlinných čeľadí. Pozornosť sme tiež venovali morfologickému opisu rastlín a ich liečebnému efektu pre človeka.

Ivana Baloghová

Natália Bajtošová | 2.6.2022 21:29:35 | Fotogalérie, Študenti