Blahoslavení chudobní v duchu

Dňa 13. novembra 2017 sa v popoludňajších hodinách štyria žiaci nášho gymnázia, Barbora Dredanová (príma  A), Nina Gregoríková (sekunda A), Štefan Žifčák (tercia A) a Terezia Siváňová (IV. B), zúčastnili oblastného kola recitačnej súťaže Blahoslavení milosrdní, ktorú organizoval Diecézny katechetický úrad  Spišskej diecézy. Do diecézneho kola postúpila z 1. miesta  Terka Siváňová, ktorú na súťaž pripravovala Mgr. Eva Malíšková, PhD. Terke srdečne blahoželéme a ostatným našim recitátorom ďakujeme, že si aj napriek množstvu povinností našli čas, urobili čosi navyše a dôstojne reprezentovali naše gymnázium.

                                                                                                                                                                         Vaše slovenčinárky

Natália Bajtošová | 13.11.2017 21:00:46 | Súťaže