• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Biologická exkurzia Košice

Študenti 1. A triedy nášho gymnázia navštívili v piatok 3. 6. 2022 Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach. Najprv sme absolvovali prehliadku tropickej a subtropickej flóry v skleníkoch so sprievodcom. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o mnohých pre nás exotických rastlinách. Videli sme krásne palmy, chlebovník, zázvor, banánovníky (s banánmi), epifitické orchidey, bambusy, cykasy, kaktusy, citrusy a množstvo iných druhov. Vieme ako rastie ovocie, ktoré si kupujeme v Lidli a bežne mu nevenujeme pozornosť. Úplne nás očarili živé motýle exotických trópov, ktorých výstava práve prebieha v jednom zo skleníkov. Kochali sme sa tiež pohľadom na zaujímavé dreviny, liečivé aj dekoratívne rastliny vo vonkajších priestoroch botanickej záhrady.
V druhej časti exkurzie sme navštívili Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV. Ide o výskumné pracovisko orientované na výskum akútnych neurodegeneratívnych ochorení nervového systému stavovcov. Absolvovali sme prednášku a praktické aktivity realizované na potkanoch. Cieľom experimentálnych štúdií je zníženie dôsledkov poškodenia miechy prostredníctvom neuroprotektívnych látok, neurotransplantácií a za využitia regeneračnej kapacity CNS. Možno sa práve dnes niekto inšpiroval vo výbere svojho budúceho povolania.

I. Baloghová

Natália Bajtošová | 5.6.2022 22:40:20 | Fotogalérie, Študenti