Biola for life

K základným životodarným tekutinám v našom tele patrí krv, a k základným znalostiam každého z nás by mala patriť aj tá o našej vlastnej krvnej skupine. Dnes si to mohli vyskúšať aj samotní maturanti – tretiaci.

RNDr. L. Bizoňová

Natália Bajtošová | 9.3.2018 06:52:13 | Fotogalérie