Biela pastelka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala v stredu dňa 24. septembra 2014 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i dvanásť žiakov našej školy. V tento deň sa predávali v 288 mestách a obciach Slovenska za pomoci dobrovoľníkov biele pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, výcvik vodiacich psov – spoľahlivých pomocníkov pre nevidiacich, organizáciu kurzov práce s počítačom vybaveným hlasovým výstupom alebo zväčšovacím softvérom a tiež umožní organizovať kultúrne a športové aktivity a tvorivé dielne a realizovať preventívne programy pre deti v materských školách. Žiakom našej školy sa podarilo predať spolu 326 pasteliek a vyzbierali krásnu sumu 408,36 €. Záznam z tejto zbierky bol odvysielaný i v TV Levoča v septembri 2014. Naša žiačka Laura Mária Šiškovičová tam predniesla báseň Moja mama vidí nebo z knihy Psík, ktorý chodí do práce (kniha o vodiacich psíkoch, ktorí pomáhajú nevidiacim ľuďom) od Daniela Heviera. Venoval ju škole pri príležitosti jej návštevy dňa 18. 5. 2000. Tento už 13. ročník zbierky sa konal pod záštitou herca Mariána Geišberga.

     Keďže takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali, máme radosť, že sme tak priamo pomohli i početnej skupine ľudí so zrakovým postihnutím žijúcej v našom meste, okrese či kraji.

Žiaci, ktorí sa rozhodli pomôcť slabozrakým a nevidiacim ľuďom zbieraním finančných prostriedkov: Barbora Budziňáková (sekunda A), Barbora Buriková (II. B), Soňa Farkašovská (II. A), Patrik Gordiak (III. A), Stanislava Koščáková (III. B), Dominika Kotradyová (III. A), Peter Oravec (IV. A), Alžbeta Pitoráková (kvarta A) – ochotne predávala až do 17. hod., Amália Rusnáková (II. B), Laura Mária Šiškovičová (septima A), Zuzana Šupolová (septima A), Mária Urbanová (septima A)

Najviac vyzbierali: Stanislava Koščáková (III. B) a Peter Oravec (IV. A) – 90,59 € (47 predaných pasteliek), Barbora Budziňáková (sekunda A) a Alžbeta Pitoráková (kvarta A) – 82,18 € (76 predaných pasteliek), Dominika Kotradyová (III. A) a Laura Mária Šiškovičová (septima A) – 77,54 € (55 predaných pasteliek)

 

Natália Bajtošová | 19.10.2014 15:38:53 | Charitatívne aktivity