Biela pastelka – po roku pauzy opäť v teréne

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala v piatok 24. 9. 2021 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i 6 žiačok našej školy. V tieto dni sa predávali v mestách a obciach Slovenska za pomoci dobrovoľníkov biele pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, organizáciu kurzov práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, práce na počítači vybavenom hlasovým výstupom, nácvik sebaobslužných činností ako sú varenie, upratovanie, osobná hygiena a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Ešte síce nepoznáme vyzbieranú sumu, pretože zapečatené pokladničky sa otvoria až v Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Prešove, ale keďže takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali, máme radosť, že sme tak priamo pomohli i početnej skupine ľudí so zrakovým postihnutím žijúcej v našom meste, okrese či kraji.

Žiaci, ktorí sa rozhodli pomôcť slabozrakým a nevidiacim ľuďom zbieraním finančných prostriedkov v piatok 24. 9. 2021:

Lenka Jankurová (IV. A), Katarína Lesnická (IV. A), Bronislava Mareková (III. A), Laura Motyková (septima A), Gabriela Polláková (IV. A), Dominika Porembová (IV. A)

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 27.9.2021 11:44:01 | Charitatívne aktivity