Biblická olympiáda – školské kolo

Naši  žiaci nezaháľali. Študovali, čítali a osvojovali si vedomosti z vybraných kníh Starého zákona – Knihy sudcov, Knihy Genezis a Knihy proroka Daniela – a z Nového zákona List Efezanom. V pondelok 30. 1. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Tým, ktorí sa na ňom zúčastnili, sa chceme poďakovať a výhercom, ktorí postupujú do dekanátneho kola, zaželať mnoho úspechov.

V kategórii ZŠ postúpili:

  1. Sebastián Šupol –  kvarta A
  2. Štefan Žifčák – sekunda A
  3. Laura Motyková – sekunda A

V kategórii SŠ sú víťazmi:

  1. Veronika Beregházyová –  III.B
  2. Oliver Jaroš – kvinta A
  3. Slávka Schwirianová – III. B

 

Natália Bajtošová | 1.2.2017 15:28:55 | Olympiády