Best in English

Dňa 30. 11. 2016 sa desať žiakov našej školy zúčastnilo súťaže Best in English, ktorá prebiehala formou online testu spusteného pre všetky školy súčasne. Každá škola mohla nominovať min. 10 žiakov od 15 do 19 rokov. Celkový možný počet bodov, ktorý mohli v teste získať, bol 124. V prípade, že by bolo poradie žiakov nerozhodné, vyhral by žiak/škola s lepším časom. Test sa skladal z gramatiky, čítania a počúvania s porozumením na úrovni B1 – C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a trval 60 minút. Pri teste bolo zakázané používať pomôcky a rovnako bola počas neho zakázaná akákoľvek verbálna alebo elektronická komunikácia. Mal zabudované bezpečnostné prvky pre odhalenie pokusu o podvody. Keďže boli súčasťou testu aj videá, každý súťažiaci si musel priniesť slúchadlá. Organizátormi súťaže bola česká nezisková spoločnosť Inštitút pre rozvoj kompetencií a spoločnosti Czech-us a Injoy Agency, s. r. o., ktoré sa rozhodli priniesť túto súťaž na Slovensko a vytvoriť tak československý súboj o najlepšieho angličtinára roka. Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov k štúdiu anglického jazyka, ukázať im možnosti, ktoré sa im ponúkajú, pokiaľ ovládajú cudzí jazyk, umožniť im porovnať ich jazykovú úroveň s rovesníkmi na Slovensku a v Českej republike a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Najšikovnejší slovenský angličtinár získa mesačný all-inclusive jazykový pobyt  v meste Vancouver alebo Toronto, ktorý okrem samotného kurzu a ubytovania zahŕňa aj letenku a poistenie. Žiaci si vyskúšali testovanie podobné externej časti maturitnej skúšky a každý z nich dostal správu s počtom dosiahnutých bodov v teste. Bola to pre nich nepochybne cenná skúsenosť.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže: Matej Bobko (septima A), Kristína Čižiková (III. A), Karolína Dovalová (II. A), Matúš Krajňák (septima A), Veronika Kršjaková (IV. B), Michaela Orinčáková (IV. A), Dávid Sedlář (IV. B), Tomáš Šefčík (II. A), Miriam Šiškovičová (sexta A), Ján Tancár (septima A).

Najlepšie výsledky dosiahli (z max. počtu 124 bodov): 1. Veronika Kršjaková a Michaela Orinčáková (IV. A), 2. Tomáš Šefčík (II. A), 3. Miriam Šiškovičová (sexta A).

Natália Bajtošová | 5.12.2016 21:00:21 | Súťaže