Best in English

Dňa 29. 11. 2019 sa jedenásť žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Angličtinár roka, známej tiež pod názvom Best in English, ktorá prebiehala formou online testu spusteného pre všetky školy súčasne. Každá škola mohla nominovať 10 – 100 žiakov vo veku 15 – 19 rokov, 10 najlepších žiakov bolo vybraných a ich výsledky boli spriemerované. V prípade, že by bolo poradie žiakov nerozhodné, vyhral by žiak/škola s lepším časom. Celkový možný počet bodov, ktorý mohli v teste získať, bol 117. Test sa skladal z gramatiky, čítania a počúvania s porozumením na úrovni B1 – C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a trval 60 minút. Pri teste bolo zakázané používať pomôcky a rovnako bola počas neho zakázaná akákoľvek verbálna alebo elektronická komunikácia. Mal zabudované bezpečnostné prvky pre odhalenie pokusu o podvody. Keďže boli súčasťou testu aj videá, súťažiaci mohli v rámci tejto súťaže používať aj kvalitné slúchadlá pripojené k počítačom v jazykovej učebni.
Organizátorom súťaže bola česká nezisková spoločnosť Inštitút pre rozvoj kompetencií a spoločnosť InjoyAgency, s. r. o. Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov k štúdiu anglického jazyka, ukázať im možnosti, ktoré sa im ponúkajú, pokiaľ ovládajú cudzí jazyk, umožniť im porovnať ich jazykovú úroveň s rovesníkmi v Európe a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Žiaci si vyskúšali testovanie podobné externej časti maturitnej skúšky a každý z nich po ukončení testu dostal okamžitú spätnú väzbu v podobe správy s počtom dosiahnutých bodov. Bola to pre nich nepochybne cenná skúsenosť.
Žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže:
Barbora Budziňáková (septima A), Peter Gaduš (sexta A), Dávid Alex Gunár (sexta A), Mário Hriňák (II. A), Martin Labuda (II. A), Rút Majerská (septima A), Alex Repaský (IV. A), Dominika Salanciová (IV. A), Gorazd Šiškovič (sexta A), Sofia Tripšanská (sexta A), Daniel Végh (sexta A)
Najlepšie výsledky dosiahli:
1. Dávid Alex Gunár (sexta A)
1. Dominika Salanciová (IV. A)
2. Peter Gaduš (sexta A)
3. Daniel Végh (sexta A)

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 10.12.2019 06:31:38 | Fotogalérie, Súťaže