Best in English

Dňa 30. 11. 2018 sa desať žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Angličtinár roka, známej tiež pod názvom Best in English, ktorá prebiehala formou online testu spusteného pre všetky školy súčasne. Každá škola mohla nominovať 10 – 100 žiakov vo veku 15 – 19 rokov, 10 najlepších žiakov bolo vybraných a ich výsledky boli spriemerované. V prípade, že by bolo poradie žiakov nerozhodné, vyhral by žiak/škola s lepším časom. Celkový možný počet bodov, ktorý mohli v teste získať, bol 122. Test sa skladal z gramatiky, čítania a počúvania s porozumením na úrovni B1 – C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a trval 60 minút. Pri teste bolo zakázané používať pomôcky a rovnako bola počas neho zakázaná akákoľvek verbálna alebo elektronická komunikácia. Mal zabudované bezpečnostné prvky pre odhalenie pokusu o podvody. Keďže boli súčasťou testu aj videá, súťažiaci mohli v rámci tejto súťaže používať aj kvalitné slúchadlá pripojené k počítačom v jazykovej učebni.

Organizátorom súťaže bola česká nezisková spoločnosť Inštitút pre rozvoj kompetencií a spoločnosť InjoyAgency, s. r. o. Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov k štúdiu anglického jazyka, ukázať im možnosti, ktoré sa im ponúkajú, pokiaľ ovládajú cudzí jazyk, umožniť im porovnať ich jazykovú úroveň s rovesníkmi v Európe a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Žiaci si vyskúšali testovanie podobné externej časti maturitnej skúšky a každý z nich po ukončení testu dostal okamžitú spätnú väzbu v podobe správy s počtom dosiahnutých bodov. Bola to pre nich nepochybne cenná skúsenosť.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže:

Viktória Adamkovičová (septima A), Terézia Bajlová (septima A), Karolína Dovalová (IV. A), Natália Lorková (IV. A), Katarína Mušinská (IV. A), Dominika Salanciová (III. A), Tomáš Šefčík (IV. A), Miriam Šiškovičová (oktáva A), Martin Tancár (septima A), Daniela Višňovská (IV. A)

Najlepšie výsledky dosiahli:

  1. Dominika Salanciová (III. A)
  2. Miriam Šiškovičová (oktáva A)
  3. Karolína Dovalová (IV. A)
Natália Bajtošová | 5.12.2018 20:46:15 | Fotogalérie, Súťaže